حسابدار آنلاین
BTC
$۵۱,۸۲۹.۲۸
+۱.۴۱
ETH
$۳,۰۱۲.۰۲
+۳.۸۵
LTC
$۶۹.۱۲
+۰.۱۲
DASH
$۳۰.۷۳
+۷.۲۱
XMR
$۱۲۳.۳۷
+۳.۹۳
NXT
$۰.۰۰
+۱.۹۳
ETC
$۲۶.۲۹
-۰.۵۳
DOGE
$۰.۰۹
+۱.۰۱
ZEC
$۲۸.۹۸
+۲۲.۵
BTS
$۰.۰۰
-۳.۱۲
DGB
$۰.۰۱
+۱۵.۴۱
XRP
$۰.۵۵
+۲.۱۹
BTCD
$۴۹۲.۵۰
+۱.۴۱
PPC
$۰.۳۶
+۰.۲
YBC
$۲,۵۹۱.۴۶
+۱.۴۱

تلاقی قانون سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

0

تلاقی قانون سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بموجب ماده ۱۳ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می‌دارد:

پس از راه اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت کنند.

ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.

لذا برای دوره‌های ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ و بعد از آن درصورت رعایت ضوابط قانون سامانه مودیان، دیگر الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیست و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی ارسالی و ثبت شده در کارپوشه مودیان محاسبه خواهد شد.